פסיכולוגיה וסוציולוגיה

 

תיאור המגמה

 

במגמה יילמדו שני תחומי דעת: פסיכולוגיה וסוציולוגיה.

התלמידים ילמדו במגוון דרכים (סרטונים, עבודה בקבוצה, עבודה יצירתית ועוד) על ההתנהגות האנושית, על החיים החברתיים ועל האדם היחיד. הלימודים יסייעו לתלמידים להבין את התנהגות האדם טוב יותר, את המניעים להתנהגויות שלו ואת ההשפעה של החברה עליו.

למי המגמה מתאימה?

תלמידים חרוצים וסקרנים, שמתעניינים בתחומי הדעת הרלוונטיים, שיש להם הרצון להבין התנהגויות אנוש ולזהות תהליכים פנימיים וחברתיים. תלמידים שנכונים להשתתף בדיונים בשיעור ולהיות מעורבים בנעשה בכיתה.

תוכן

פסיכולוגיה - מדע שחוקר את התנהגות האדם: מבנה האישיות שלו, הרגשות שלו, האופן שבו הוא מפרש גירויים בסביבתו, האופן שבו הוא מושפע מהחברה, מה מניע אותו לאושר ועוד.

סוציולוגיה - מדע העוסק בחברה ובהתנהגות החברתית של האדם: תרבויות, סוגי משפחות, מגדר, מנהיגות ועוד.

אופן לימוד והערכה


הלימודים כוללים דיונים כיתתיים רבים, שימוש בסרטונים ועבודות קבוצתיות.

פסיכולוגיה - בחינה חיצונית וכן הערכה חלופית (בדרך כלל במסגרת עבודה) המהווה 30% מהציון.
סוציולוגיה - הערכה פנימית באמצעות בחינה ועבודות.
עבודת חקר - קבוצתית או אישית בנושא הקרוב לליבו של התלמיד. ניתן להרחיב את עבודת החקר ל-5 יחידות נוספות (10 סה"כ).