תיאור המגמה

 
הפיזיקה עוסקת בתכנים רבים ומגוונים מאוד. במגמה לומדים נושאים של 'הפיזיקה הקלאסית', שהתפתחה במהלך שלוש מאות השנים האחרונות עד השליש הראשון של המאה העשרים.

נושאים אלו מהווים את התשתית לפיזיקה המודרנית ולפיתוח המואץ של הטכנולוגיה במהלך המאה העשרים ועד ימינו אלו.

במהלך הלימודים במגמה התלמידים לומדים את התיאוריות המדעיות, ורוכשים מיומנויות רבות המאפשרות להם להתמודד עם תרגילים מאתגרים המתארים מצבים פיזיקליים מגוונים.

לתלמידים יש מוטיבציה להתמודדות עם תרגילים מאתגרים, ולאחר פתרונם והבנתם חשים התלמידים סיפוק מיוחד.

הלימודים מלווים בהדגמות רבות ובביצוע ניסויים בכל נושאי הלימוד. ניתוח תוצאות הניסויים נעשה בעזרת תוכנת אקסל. בין יתר מערכות הניסויים ישנן מערכות ניסוי ממוחשבות (חדשות) הכוללות חיישנים שונים המחוברים למערכת הניסוי ולמחשב.

תוכנה המותקנת במחשב מאפשרת לראות את תוצאות הניסוי באופן מיידי על מסך המחשב. מערכות ניסוי ממוחשבות אלו מאפשרות לנתח ולהעמיק בנושאי הניסוי בצורה טובה ורחבה הרבה יותר. לתלמידים זו חוויה מהנה ומאתגרת.

תוכן

אופטיקה גאומטרית - תופעות יסודיות של אור , אור וראיה , החזרת אור , מראות מישוריות, שבירת אור, עדשות, ליקויי ראיה ותיקונם.

גלים ואופטיקה פיזיקלית - התכונות של גלים ,ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים ובתוכם גלי אור, תופעות התאבכות ועקיפה של גלי אור, מדידת אורך גל לייזר.

מכניקה – אפיון תנועת גופים , נפילה חופשית , בליסטיקה, חוקי ניוטון ויישומם, התנגשויות בין גופים, אנרגיה, תנודות הרמוניות, חוקי קפלר, חוק הכבידה האוניברסלי של ניוטון, תנועת הפלנטות במערכת השמש, ותנועת לוויינים.

חשמל ואלקטרומגנטיות - המטען החשמלי , חוק קולון, שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, אנרגיה חשמלית. הזרם החשמלי, מעגלי זרם ישר, הספק חשמלי, טעינה ופריקת קבל. השדה המגנטי , הכוח המגנטי והשפעתו על תנועת מטענים חשמליים, מדידת מסת אלקטרון, השראה אלקטרומגנטית וייצור מתח חשמלי.

מבוא לפיזיקה מודרנית - האפקט הפוטואלקטרי, האור כקוונט של אנרגיה, מודלים של מבנה האטום, רדיואקטיביות ופעילות גרעינית, אנרגיית קשר גרעינית.

אופן לימוד והערכה

הלימוד מבוסס על הדברים הבאים: הבנת התיאוריות בשיעורים, פתירת תרגילים (מסוג הקרוי 'בעיות מילוליות') השקעה בהכנת שיעורי הבית, הסקת מסקנות מגרפים, בניית גרפים המתארים מצבים פיזיקליים, כתיבת דוחות מעבדה (יש להגיש דוח מעבדה לאחר כל ניסוי)

הערכה שוטפת תינתן על סמך בחנים, מבחני מחצית , דוחות המעבדה ותלמידאות.

הציון הכולל, ציון הבגרות ,מורכב משלושה מרכיבים:

1.מבחני בגרות חיצונית בכתב על הנושאים -

מכניקה - 30% מהציון הכולל (בסוף י"א)
חשמל ואלקטרומגנטיות - 25% מהציון הכולל (בסוף י"ב)

2. בגרות במעבדה - בחינה בע"פ על ביצוע ניסוי מול בוחן חיצוני.
- 15% מהציון הכולל (בסוף י"ב)

3. הערכה בית ספרית - 30% מהציון הכולל .
יינתן על סמך ההישגים במבחנים , דוחות המעבדה ועבודות בנושאים :

אופטיקה גאומטרית , גלים ואופטיקה פיזיקלית , מבוא לפיזיקה מודרנית (במהלך שנות הלימודים).