תיאור המגמה

לימוד הערבית מפגיש את התלמידים עם שפתם של העמים הסובבים אותנו ועם תרבות עשירה ומגוונת.

תוכן

ערבית קלאסית: לימוד וניתוח של פרקים נבחרים בקוראן וטקסטים קלאסיים בהיסטוריה הערבית והאסלאמית, תוך דגש על הקשרים בין העבר וההווה והתפתחות הדת והחברה.
ערבית מודרנית: קריאה של סיפורים מן הספרות המודרנית וקטעים מן העיתונות היומית. נתאמן בתקשורת ושיחה בשפה הערבית.
דקדוק: נלמד את מרבית הנושאים החשובים בתורת הצורות ובתחביר.

אופן לימוד והערכה

מבחנים, סרטים, עבודה מקוונת, האזנה וקריאה של קטעי חדשות וספרות, ושיחה בכיתה על נושאים שונים.