תיאור המגמה

נקרא סיפורת, דרמה ושירה ונעסוק בסוגיות מתחום הפסיכולוגיה, הפילוסופיה והאומנות.

תוכן

ניתוח יצירות ספרותיות: סיפורי אהבה, התבגרות, סיפורי מסע, תפיסת המשפחה בספרות, ועוד.

אופן לימוד והערכה

בחינה חיצונית 4 יח' ויחידה נוספת פנימית.

עוד חשוב לדעת

ניתן לבחור במגמה רק בכיתה י"א.