מועצת התלמידים
16 בינואר 2019

מעורבות חברתית היא חלק משמעותי בסדר היום של בית הספר. כבר בחטיבת הביניים יוצאים התלמידים לפעילויות התנדבות במסגרות שונות דוגמת ביקורים בבתי אבות, גיוסי כספים לארגון משאלת לב וכן אריזת סלי מזון לנזקקים. בכיתה ט' עוברים התלמידים תהליך בשעורי צדק חברתי המלווים במערכי שיעור חברתיים ושילוב פעילויות התנדבותיות שונות. בכיתה י' נדרשים התלמידים להיות מעורבים כחלק מסדר יומם, ועל כן ישנה חשיבות רבה לבחירת מקום המעורבות החברתית.

המגמה החשובה מבחינתנו היא לקרב את המעורבות בצורה המרבית אל תחומי העניין והעיסוק של התלמיד המעורב בכדי להביא לחיבור של ממש ולהתפתחותו האישית. התלמיד נחשף לסוגים שונים של מעורבות, דוגמת סיוע לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, מנהיגות נוער, צמצום פערים, איכות הסביבה, פעילות בתנועות נוער, קשר בין דורי, ישוב סכסוכים ועוד. בית הספר מעודד את התלמידים, שותף ומכוון לפעילות מורחבת ולהשתתפות במסלול התלת שנתי המורחב בו נדרשים התלמידים להיות מעורבים מכיתה י' ועד י"ב בפעילות יומיומית בתחום בו בחר התלמיד.

%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa-2
%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa-3
%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa-6
%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa
save_20200916_152615-1
88719c67-5808-428a-924d-32d0fd7f2212