תיאור המגמה

"מה ערכה ומה פרייה של תנועת שחרור שאין עימה שורשיות ויש עימה שיכחה, אשר תחת לטפח ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת המקור ואת ידיעת המקורות, היא מטשטשת את זכרון נקודת המוצא ומקצצת בנימין, אשר דרכן יונקת התנועה את לשדה?"

(מתוך: חורבן ותלישות, ברל כצנלסון, דבר, 26.07.1934)

 

מחשבת ישראל - על שום מה?

במגמת מחשבת ישראל אנו שואפים להיפגש עם עולם המקורות הטקסטואלי העשיר של העם היהודי, תוך שאילת שאלות רלוונטיות על החיים שלנו, כאן ועכשיו במדינת ישראל.

אנו רוצים לעסוק בפיתוח זהות אישית מורכבת ושורשית, פיתוח כישורים של שאילת שאלות, פיתוח עולם רוחני, פילוסופי, וגיבוש תפיסת עולם אישית תוך כדי פיתוח תרבות של דיון ומחלוקת בין חברי הכיתה.

אנו בוחנים ושואלים שאלות על עצמנו, על תפיסת עולמנו, על אלוהים, על זוגיות, על מוסר, על הלכה, על כפייה דתית, על תיקון החברה ותיקון העולם, על משברים בחיים - דרך מפגש עם פילוסופים ואנשי רוח מתקופות שונות לאורך קיומו של העם היהודי.

תוכן

תוכניות לימוד ונושאי לימוד במגמה שלנו:

"ובחרת בחיים" - דילמות מוסריות העוסקות בערך חיי אדם- האם ומתי ניתן להעדיף חיים של אדם אחד על פני חברו? האם מותר לתרום איברים? האם ניתן לסכן חיי יחיד כדי להציל חיי רבים?

"שמונה פרקים לרמב"ם" - על מבנה הנפש, היכולת לתקן את מידותינו ומידת ההשפעה שלנו על עיצוב אישיותנו. על מטרות החיים ועל בחירה חופשית.

"הטוב והרע בהגות היהודית" - התמודדות עם קיומו של סבל ורוע בעולם

"אהבה וזוגיות במחשבת ישראל" - על הדרך לבניית קשר זוגי משמעותי, על היחס בין אהבה למיניות, בין אהבה לקנאה, על מתחים בזוגיות וסדרי עדיפויות.

יחידת סיורים ירושלמיים - בהם אנו מסיירים ועוסקים בנושאים שונים, ופוגשים דמויות לשיחות מרתקות- בין השאר- סיור בנושא קדושה- במקומות הקדושים לשלוש הדתות, סיור ומפגשים על החברה החרדית, סיורים ומפגשים בנושא יהדות מתקדמת ועוד.

אופן לימוד והערכה

לימוד בצורות שונות: פרונטלי, בחברותות, אישי.

עבודות יצירתיות וסיורים לימודיים.

%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94
%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d