משלחת נבחרת כדורסל לארצות הברית
16 בינואר 2019
%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa
מעורבות חברתית והתפתחות אישית
16 בינואר 2019

מועצת התלמידים היא גוף בית ספרי שמטרתו לייצג את כלל תלמידי בית הספר ולפעול למענם. המועצה מורכבת מתלמידי בית הספר, נציגים מכיתות ט'- י"ב וממנחה מטעם ההנהלה.

המועצה היא גוף דמוקרטי, המחולק לשלוש ועדות:

מועצת התלמידים הבית ספרית מהווה חלק בגלגל מועצות התלמידים, הכולל: מועצות בית ספריות, עירוניות, מחוזיות וארצית.

מועצת התלמידים שולחת נציגים מטעמה למועצה העירונית ונציגים לוועידות המחוזית והארצית.

 

המועצה מהווה גורם מגשר בין תלמידי בית הספר לבין עצמם, ובין תלמידי בית הספר להנהלה. המועצה מעודדת יוזמות ומעורבות חברתית של תלמידי בית הספר ונציגי המועצה. כמו כן, המועצה פועלת לקידום יוזמות תלמידים ומהווה מוקד פניות לתלמידי בית הספר.
דברים שעשינו:

פאנל- לפני הבחירות המחודשות למועצה בשנת תשע"ו התקיים פנל מועצה בו השתתפו נציגים מהמועצה הארצית, המחוזית, העירונית ובוגרים של המועצה הבית ספרית. בפאנל ניתן מידע לתלמידים המסביר על מהות מועצות התלמידים ועל תפקידן. פנל זה עזר במשיכת נציגים למועצה ובחידושה.

יום המעשים הטובים- המועצה לקחה חלק פעיל בתכנון וביצוע יום שלם של נתינה: התנדבויות שונות מטעם בית הספר, צביעת ספסלים ועבודות גינון בשטח בית הספר.

פורים תשע"ז- הפנינג שארגנה המועצה הכלל דוכנים, תחרויות ומוזיקה.

זכויות בני הנוער בעבודה- בסוף שנת הלימודים תשע"ו כל תלמיד קיבל מסמך העוסק בזכויות הנוער בעבודה, כולל גורמים אליהם ניתן לפנות במקרה של פגיעה בזכויות אלה.

הפסקה פעילה- בתחילת שנת הלימודים תשע"ז ארגנה המועצה הפסקה פעילה ובה משחקי גיבוש לשכבות השונות, תחרויות ומוזיקה.

השתתפות בוועידת הנוער המחוזית תשע"ו- מועצת התלמידים שלחה נציגים מטעמה להשתתף בוועידת הנוער המחוזית לשנת תשעו, ועידה שמטרתה לגבש תכנית לשנת הלימודים הבאה. המשתתפים לקחו חלק פעיל בניסוח מסמך הוועידה ונחשפו לגלגל המועצות.

השתתפות בוועידת הנוער הארצית תשע"ו

השתתפות בוועידת הנוער המחוזית תשע"ז