ימים פתוחים ומבחנים לקראת תשפ”ד

מפגשי היכרות עם צוות בית הספר חשיפה לתוכניות וליוזמות חדשניות בבית הספר:

ערב היכרות לכיתה ז'

8.1.2023 יום ראשון בשעה 18:00

ערב חשיפה והיכרות לכיתה י'

15.12.2022 יום חמישי בשעה 18:00


מידע ולוחות זמנים לרישום לכיתה ז' לקראת תשפ"ד:

תהליך הקליטה לכיתה ז' מבוסס על היכרות מעמיקה בין התלמיד והוריו לבין בית הספר.

בית הספר יזמין את המעוניינים להכירו לערב חשיפה שבו יוכלו התלמידים והוריהם להתרשם מן המקום, על ההיבטים הלימודיים, החברתיים והערכיים שבו, ולבדוק את מידת ההתאמה שלהם אליו.

במהלך ערב החשיפה יוצג חזון בית הספר, צוות ביה"ס, וכן הדרישות כלפי התלמידים מבחינה לימודית, חברתית, והתנהגותית.

תהליך ההכרות והקליטה יהיה מורכב מסדרה של שלוש סדנאות בשעות אחר הצהריים שיכללו גם לימודים עיוניים וגם סדנאות חברתיות- ערכיות. תהליך זה, מטרתו לבסס היכרות מעמיקה והדדית בין התלמיד והוריו לבין בית הספר תוך יצירת תיאום ציפיות כן ואמיתי בין המשתתפים.

הגעה למפגשים היא תנאי להמשך תהליך הקליטה בבית הספר.

במצב שבו צוות בית הספר יהיה סבור כי עלול להיווצר חוסר התאמה בין בית הספר והדרישות הלימודיות- חברתיות או ההתנהגותיות שבו לבין ההתרשמות מבנכם/בתכם, תישלח להוריו המלצה מנומקת שלא להמשיך את תהליך הקליטה.

במכתב יובהר להורים כי הם רשאים להסתייג מההמלצה בפגישה שעליהם ליזום עם הצוות. הורה שיקבל מכתב שכזה ולא יגיע לפגישה, מצהיר בכך על קבלתו את המלצת בית הספר, ולא יוכנס להגרלה.

כל תלמיד שירצה בהמשך התהליך ויעמוד בתנאי של השתתפות מלאה שלו ושל הוריו בכל התהליך, יעבור להגרלה שתתקיים במנהל חינוך ירושלים.

מידע ולוחות זמנים לרישום לכיתה ז' בבויאר, לקראת תשפ"ד:

מפגש הכרות וחשיפה:
יום ראשון 8.1.2023 בשעה 18:00

הגשת מועמדות התלמידים באתר האינטרנט של מנח"י:
בין התאריכים: 09.02.2023-23.01.2023 ובמקביל העלאת טפסי הרישום באתר בית הספר – "רישום אונליין" https://boyar.kidum-edu.org.il/

תלמידים המתגוררים מחוץ לירושלים: הגשת המועמדות ישירות באתר בית הספר – "רישום אונליין" https://boyar.kidum-edu.org.il/ .

כל התלמידים יוזמנו למפגשי היכרות:
סדנאות ערכיות- חברתיות
לימודים עיוניים
הנוכחות במפגשי ההיכרות הינה חובה ותנאי להשתתפות בהגרלה.


תאריכי סדנאות ההכרות:

16.02.2023 יום חמישי
19.02.2023 יום ראשון
20.02.2023 יום שני

קבלת תוצאות ההגרלה:

לתלמידים הלומדים במערכת החינוך הירושלמית- באמצעות מנח"י במהלך חודש מאי.

לתלמידים הלומדים מחוץ לירושלים- באמצעות מזכירות בית הספר.

מידע ולוחות זמנים לרישום לכיתה י' לקראת תשפ"ד:

ערב חשיפה והיכרות:
15.12.2022 יום חמישי בשעה 18:00

מבחני קרני יתקיימו ב - 2.1.2023 - בשעה 15:00. המבחן יתקיים בבית הספר אופק רמות.

הרישום לבית הספר מתבצע דרך אתר בית הספר : "רישום אונליין"- https://boyar.kidum-edu.org.il/ .

לפי הנחיית מנח"י יש להעביר תעודות מקוריות לבית הספר בעת שיחת ההיכרות.