ימים פתוחים ומבחנים לקראת תשפ”ב

מפגשי היכרות עם צוות בית הספר חשיפה לתוכניות וליוזמות חדשניות בבית הספר:

ערב היכרות לכיתה ז'

23.12.20 יום ד' בשעה 19:00

קישור למפגש בזום:
https://edu-il.zoom.us/j/81339191987

ערב חשיפה והיכרות לכיתה י'

4.1.2021 יום ב' בשעה 19:00

קישור למפגש בזום:
https://edu-il.zoom.us/j/86421045787

מידע ולוחות זמנים לרישום לכיתה ז' לקראת תשפ"ב:

תהליך הקליטה לכיתה ז' מבוסס על היכרות מעמיקה בין התלמיד והוריו לבין בית הספר.

בית הספר יזמין את המעוניינים להכירו לערב חשיפה שבו יוכלו התלמידים והוריהם להתרשם מן המקום, על ההיבטים הלימודיים, החברתיים והערכיים שבו, ולבדוק את מידת ההתאמה שלהם אליו.

במהלך ערב החשיפה יוצג חזון בית הספר, צוות ביה"ס, וכן הדרישות כלפי התלמידים מבחינה לימודית, חברתית, והתנהגותית.

תהליך ההכרות והקליטה יהיה מורכב מסדרה של שלוש סדנאות בשעות אחר הצהריים שיכללו גם לימודים עיוניים וגם סדנאות חברתיות- ערכיות. תהליך זה, מטרתו לבסס היכרות מעמיקה והדדית בין התלמיד והוריו לבין בית הספר תוך יצירת תיאום ציפיות כן ואמיתי בין המשתתפים.

הגעה למפגשים היא תנאי להמשך תהליך הקליטה בבית הספר.

במצב שבו צוות בית הספר יהיה סבור כי עלול להיווצר חוסר התאמה בין בית הספר והדרישות הלימודיות- חברתיות או ההתנהגותיות שבו לבין ההתרשמות מבנכם/בתכם, תישלח להוריו המלצה מנומקת שלא להמשיך את תהליך הקליטה.

במכתב יובהר להורים כי הם רשאים להסתייג מההמלצה בפגישה שעליהם ליזום עם הצוות. הורה שיקבל מכתב שכזה ולא יגיע לפגישה, מצהיר בכך על קבלתו את המלצת בית הספר, ולא יוכנס להגרלה.

כל תלמיד שירצה בהמשך התהליך ויעמוד בתנאי של השתתפות מלאה שלו ושל הוריו בכל התהליך, יעבור להגרלה שתתקיים במנהל חינוך ירושלים.

מידע ולוחות זמנים לרישום לכיתה ז' בבויאר, לקראת תשפ"ב:

מפגש הכרות וחשיפה: יום רביעי 23.12.2020 בשעה 18:00.

הגשת מועמדות התלמידים באתר האינטרנט של מנח"י: 14.1.2021-28.1.2021

שליחת/ הגשת טופסי רישום:1.2.2021-3.2.2021

כל המועמדים, שנרשמו בעדיפות א' לכיתה ז' בבויאר, מוזמנים לסדנאות היכרות והתרשמות.

לבקשת מנח"י ( מנהלת חינוך ירושלים - עיריית ירושלים) דחינו את מועדי הסדנאות.

המועדים החדשים הם:

יום שני 1.3
יום רביעי 3.3
יום ראשון 7.3

בשעות 15:00 - 17:30

מפגש הכנה להורים ולתלמידים להצגת התהליך של הסדנאות ייערך בזום ביום שלישי 23.2 בשעה 18:00.

בקישור הבא: https://edu-il.zoom.us/j/7658691814

קבלת תוצאות ההגרלה:

לתלמידים הלומדים במערכת החינוך הירושלמית- באמצעות מנח"י במהלך חודש מאי.

לתלמידים הלומדים מחוץ לירושלים- באמצעות מזכירות בית הספר בסוף חודש מאי.

מידע ולוחות זמנים לרישום לכיתה י' לקראת תשפ"ב:

ערב חשיפה והיכרות יום שני 4.1.2021 בשעה 19:00

מבחני קרנייתקיימו ב - 20 ו-21 בדצמבר 2020- נפתחה ההרשמה באתר מכון קרני בקישור הבא >>

ניתן לפנות גם בטלפון 09-7486049 או דרך אתר מכון קרני: www.mahonkarni.com

המעוניינים יגישו למזכירות בית הספר:

1. תעודות מקוריות והערכות של שלוש השנים האחרונות+ צילום של כל התעודות

2. שתי תמונות פספורט (יש לציין על גב התמונה שם ותעודת זהות)

3. שאלון פרטים אישיים ושאלון לתלמיד

4. תוצאות מבחן מכון קרני

כל מועמד/ת שמגיש/ה מועמדות יוזמן לשיחת היכרות בבית הספר או באמצעות זום.