תיאור המגמה

במגמה נלמד על התפתחות ארצות הברית במאה ה-19 וה-20, על תופעות חברת ההמונים, ותנועות שהתפתחו במאה ה-20, כגון ציונות ופשיזם.

למי המגמה מתאימה?

תלמידים שמתעניינים בתהליכים היסטוריים שמעצבים את העולם שבו אנו חיים.

תלמידים שמתעניינים בדעות, רעיונות וצורות מחשבה מגוונות.

תלמידים רציניים שמוכנים להתעמק, לחקור סוגיות היסטוריות, להתמודד עם טקסטים.

תוכן

התפתחות ארצות הברית חברתית, כלכלית ופוליטית, ועל התהליכים שהפכו אותה למעצמה של המאה ה-21.

הנושא השני הנלמד במגמה ייבחר על ידי מורה המגמה והתלמידים. דוגמה אפשרית לנושא היא סין - יסודותיה של מעצמה עולה. התפתחותה של סין מקיסרות, דרך מדינה קומוניסטית ועד למעצמה מודרנית.

אופן לימוד והערכה

שתי יחידות בחירה ויחידה נוספת (עבודת חקר)